Archive for July, 2008


to bilete frå i dag

Monday, 14.07.2008
Slik går no dagane

Du veit det er kaldt når det bor ein isbjørn i kjelleren