Archive for November, 2006


Sterk med svake sider!

Saturday, 25.11.2006
Jeg spurte en gang en sebra:

Er du sort med hvite striper
eller hvit med sorte striper?

Og sebraen så på meg og sa:

Er du sterk med svake sider
Eller svak med sterker sider?

Er du god med onde påfunn
eller ond med gode påfunn?

Er du glad med triste dager
eller trist med glade dager?

Er du flink med dumme innfall
eller dum med flinke innfall?

Og slik fortsatte og fortsatte
og fortsatte den,

og aldri, aldri, aldri, aldri spør jeg
en sebra om striper igjen.

Shel Silverstein

November

Friday, 24.11.2006

Hage, hockeypulver og slime!

Monday, 20.11.2006

I dag hadde vi artig kjemilab. Læraren vår hadde laga til postae i klasserommet, med forskjellige forsøk på kvar post. Eg og Øyvind rakk 3 postar. Vi laga “hage” i et begerglas, hockeypulver og “slime”!

Når ein puttar forskjellig salt oppi vannglass, blir det slik

1 ss melis, 1 kryddermål ammoniumklorid og 2 kryddermål lakris = hockeypulver. Nam!

Polyetenolløysing + natriumtetraboratløysing = slime