Archive for October, 2006


Snø

Sunday, 29.10.2006

Det snør igjen :)


Rengjøringskvinner

Tuesday, 24.10.2006

fargar

Tuesday, 17.10.2006

Hadde forsøk om/med reaksjonar i kjemitimane i går. Laga tusjstrekar på forskjellig papir og sette det ned i vatn for å skille fargane frå kvarandre. Utgangspunktet på arka var alså ein farge.

Forsøket illustrerte kor mange fargar ein farge eigenteleg består av

Så leika vi oss litt med facysmancy stoff :p Blanda ting og tang, for så å sjå på korleis dei reagerte med kvarandre.